zaterdag 25 april 2015

#LA4MLI Game Over!

Wat was het gaaf! Nu de roalercoaster van LA4 tot stilstand is gekomen kijken we terug op een prachtige ervaring.Wat een mooie en inspirerende beelden waren er op de Challenge Day. Wat liep de organisatie gladjes en wat een spectaculaire opening! En dan de sfeer in de groep, fantastisch gewoon.
Voor ons als gamemasters niets dan genieten.


Op 11 Mei kijken we met elkaar terug en bespreken we hoe we de Game verder kunnen doorontwikkelen. Wil je input leveren? Je bent van harte welkom om 12.30u in kamer 0.24, maar schriftelijke input is uiteraard ook welkom.

Inleveren en beoordelen
Op dit moment heeft een groot aantal deelnemers kans gezien om alles in n@tschool te krijgen. Er waren / zijn problemen als je meer dan één document wil uploaden. Hier zijn we intern mee bezig. De voorlopige oplossing is om de herkansingsruimte te gebruiken voor het uploaden van de groepsblog of bijvoorbeeld je dropboxbestanden (die je dan eerst in één file moet zetten).
Het levert wat ongemak op, daar zijn we ons van bewust. Staat dus hoog op het lijstje van verbeterpunten voor volgend jaar.
De beoordelingen gaan i.v.m. vakantie van docenten langzaam binnendruppelen in n@tschool. Je kunt er op rekenen dat op 11 mei in de loop van de dag ook de allerlaatste beoordelingen geupload zijn. Het goede nieuws is dat iedereen het LA heeft gehaald. Daar zijn we trots op!

Bedankt allemaal
Rest ons jullie allemaal te bedanken voor je betrokken en enthousiaste deelname aan dit LA. Als echte innovators waren jullie bereid om mee te gaan in ons experiment. Hartelijk dank voor jullie open houding, constructieve feedback en de geweldige samenwerking! Het resultaat mocht er zijn....eerstejaars "eat your hart out".
We wensen jullie alle succes toe met het afronden van je onderzoek en de integratiefase: op naar het afstuderen!

donderdag 16 april 2015

Challenge Day

Maandag is het zover!

Volg de blog voor de laatste info en preview. Via Twitter zijn er inmiddels 150 tweets met #LA4MLI gepost. Halen we de 200 voor het einde van de Challenge Day?
De voorbereidingen van alle teams zien er fantastisch uit en varieren van iwatch tot augmented reality en nog veel meer ...kunnen helaas niet alles verklapen ;)
Het wordt een topavond!


En verder.....

LA4 is gepresenteerd op het docentevent " het beste idee van Fontys" . Kijk hier voor de pitch.
Via #docentevent kun je op Twitter de reacties volgen. Onze sessie kon rekenen op een warme belangstelling. Gaaf om ons experiment met collega's te kunnen delen. Levert ook weer nieuwe ideeen op en misschien nog wat extra bezoekers op de Challenge Day!

donderdag 2 april 2015

Oproep van Mieke

Onderstaand berichtje plaatsen we graag op verzoek van Mieke op onze blog.

Beste gamemasters,

Via United4Education, waar ik bij aangesloten ben, werd ik gewezen op het volgende bericht: 


Deze oproep is bedoeld voor studenten (jongeren) in het beroepsonderwijs. Zouden jullie deze oproep op de blog willen plaatsen? Wellicht kunnen de Master-studenten werkzaam in MBO en HBO hun eigen studenten wijzen op deze Battle?! Dit zorgt voor een stukje verduurzaming van waar we binnen het LA mee bezig zijn.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Mieke Haverkort-de Vreede


maandag 30 maart 2015

Werkvormen bijeenkomst 7

Hierbij nog twee werkvormen die jullie kunnen toepassen.
Duo interview
Waardenladder

Afspraken voorbereiding en tijdens Challenge Day

Wat te doen vóór 20 april 17.00
- Geef feedback aan twee peers
- Het geven van peerfeedback zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op de Challenge Day (om je actieve rol in de dialoog te kunnen nemen)
- Gebruik hiervoor het peerfeedbackformulier van het challenge team
- Bron voor de peerfeedback is: individueel blog + groepsblog + (indien van toepassing) challenge team blog
- Mail de peerfeedback naar je ontvangende peer, deze plaatst de ontvangen feedback op zijn eigen (individuele) blog
Wat te doen tijdens de challenge day (20 april na 17.00)
- Actief deelnemen aan dialoog over het gepresenteerde toekomstbeeld (o.b.v. voorbereiding via feedback)
- Regie voor dialoog ligt bij leerteam
- Resultaten van de dialoog (sterkte en zwakke punten van het toekomstbeeld)  worden door het leerteam kort samengevat en beschreven op de groepsblog (kan evt ook na Challenge Day)
Wat te doen na de Challenge Day, uiterlijk 27 april 23.59
- De ontvanger van peerfeedback reageert kort op de ontvangen feedback op zijn individuele blog (bv geformuleerde vragen)
- Uploaden van het individuele blog en onderliggende stukken (bv uit dropbox) in n@tschool
- Uploaden groepsblog (en onderliggende stukken (bv uit dropbox) (leerteam spreekt zelf af wie dat doet)

NB: deze afspraken zijn verwerkt in een nieuwe versie van quest 5.

dinsdag 24 maart 2015

LA4 - 7 Maandag 30 maart


De toekomstscenario's geven input voor de ontwikkeling van het toekomstbeeld dat uiteindelijk gepresenteerd wordt op de Challenge Day. De werkvormen op 30 maart helpen je om het beeld vanuit je eigen sector meer concreet te maken. Daarnaast ligt het accent op het nemen van je rol als gesprekspartner van bv directie bij het realiseren van het toekomstscenario. Uiteraard is er ook ruimte voor het werken in de leerteams.

Hieronder enkele tips
Tip: de landelijke brainstorm over onderwijs 2032 is afgerond. Bekijk hier de prezi over 'ons onderwijs in 2032'. Je kunt je ook laten inspireren door beelden uit het filmpje Eindhoven 2030 (zie startbijeenkomst van dit LA) of andere visualisaties.

Tip: Het visualiseren van het scenario vraagt om concrete beelden. De swot analyses kunnen input geven over mogelijkheden en kansen voor het onderwijs, veelal worden in de swots ook al beelden geschetst (in de scenario's overigens ook), deze kunnen bruikbaar zijn voor de visualisatie.Programma:
We starten in twee lokalen: PO en HBO in 1.31; VMBO en MBO in 1.33
13.30 - 15.00: duo-interview gericht op verdieping toekomstbeeld voor de eigen sector en je rol als MLI-er in de realisatie van het scenario in je eigen school/opleiding/organisatie
15.00: korte pauze
15.15 - 16.00: terugkoppeling vanuit interviews naar leerteam (verbinden met visualisatie)
16.00 - 17.30: werken aan quest, verzamelen van eventuele vragen/verzoeken voor team quest 4b, mogelijkheid tot consultatie
17.30: pauze
18.30 - 19.00: waardenladder
19.00 - 20.15: werken in leerteams (mogelijkheid tot consultatie)
20.15 - 20.30: plenaire terugkoppeling (StaVaZa quest 4b, en ruimte voor uitwisseling en vragen)

NB: in verband met het verwerken van de eindbeoordeling dienen de blogs, inclusief eventuele bestanden van de quests in dropbox of andere cloudvoorzieningen, aan het einde van de leerlijn geüpload te worden in n@tschool. Mocht je dus quests niet op je blog hebben staan, maar ergens in een dropbox, zorg dan dat deze samen met je geëxporteerde blog geüpload worden. Je beoordeling kan pas definitief gemaakt worden als alle quests in netschool staan.

vrijdag 20 maart 2015

Colleges terugkijken?

Wil je de colleges van Myriam Lieskamp en Anje Ros (trends) nog een keer terugkijken?

Dat kan via MyMediaSite